Sistem za upravljanje 
voznim parkom
Mi vam dajemo
mogućnost upravljanja
Potrošnja goriva 
vam je suviše velika?
Da li uvek znate
gde su vam vozila?

Ovaj proizvod je razvijen I proizveden u EU. Pored GPS se dobija uređaj sa displejom, gde možete podesiti osovine, pratiti da li imate dovoljno para na računu.

Klijent program omogućava prikaz trenutne pozicije vozila. Opcionalno, može da se izabere jedno vozilo ili ceo vozni park i da se locira njihov tačan položaj. Nravno, položaj vozila može da se locira i na nivou ulice.

Prema našem iskustvu, u Mađarskoj najprecizniji sistem za monitoring goriva pruža naša kompanija iTrack. Mi Vam garantujemo 99 posto tačnosti, što znači da u većini slučajeva razliku u količini kao što je flaša kole...

iTrack Sistem

Usluge iTrack Sistema

icon

iData i Phonex Doo

Phonex Doo je poznata firma iz Sente, u Srbiji. Naše preduzeće je predstavnik firme iData doo iz Budimpešte, iz Mađarske, koja je specijalizovana za praćenje s pomoću GPS-a. Naša firma vrši posmatranje čak i 25.000 vozila.

icon

iTrack Sistem

iTrack GPS Sistem za praćenje je treća generacija JAVA Web Start-a, savremeni sistem za satelitsko praćenje, koji je jednako pogodan za upravljanje i kontrolu kako kod male tako i kod velike flote.

icon

iTrack Vižla

Pomoću programa za automatsko pretraživanje Vi ne morate da gubite vreme za traženje problematičnih situacija, nego po datim parametrima sistem automatski prikuplja obaveštenja i dostavi putem SMS-a ili e-maila-po Vašem zahtevu.

icon

Zaštita robe

Pomoću iTrack sistema za monitoring događaja Vaša roba je u potpunoj sigurnosti i u slučaju ako je u rasutom stanju(rinfuzu), zahvaljujući merenju osovina, nagiba i pritiska, tako da je mala verovatnoća da će se Vaša roba naći na «pogrešnoj» adresi.

Referencija

Partneri