Monitoring goriva

Monitoring goriva

Prema našem iskustvu, u Mađarskoj najprecizniji sistem za monitoring goriva pruža naša kompanija iTrack.

Mi Vam garantujemo 99 posto tačnosti, što znači da u većini slučajeva razliku u količini kao što je flaša kole  može da se jasno prikaže. Pomoću kapacitivne sonde precizno može da se prati svaka promena nivoa goriva. Mnogi su već pomoću ovog sistema koju je naša kompanija samostalno unapredila, ostvarili milionske uštede na polju utroška goriva!  Podaci mereni pomoću sonde prikazuju se na grafikonu

Oblasti u kojima može da bude od suštinskog značaja ugradnja sonde:


goriv
aku

Potrošnja zadate rute

Dobićete tačne informacije za utrošak goriva za određenu relaciju. Na primer, može da se utvrdi na osnovu stila vožnje pojedinih vozača utošak goriva na određenim relacijama i koje troškove predstavljaju na  dugoročnom planu.

Krađa goriva

Nakon ugradnje sonde u vozila u nekim  kompanijama su otkrile krađe goriva u više milionske iznose i to na mesečnom nivou.

Međutim, uloženi kapital pri ugradnji sonde u vozila u  veoma kratkom roku rezultira povratak troškova i kod krađe koje su manjeg iznosa.

Kalkulacija kod teretnih prevoza

Ova aplikacija je od suštinskog značaja kod auto prevoznika jer u većini slučajeva cenu prevoza određuje cena  goriva i pomoću ove aplikacije lako može da se uradi kalkulacija cena. Podatak o tome koliko zaradu imate po turi možete  da znate samo u slučaju kada tačno znate koliki su Vam troškovi.

Ova tri faktora su usko povezana i na ovaj način Vi ćete zaista plaćati toliko za gorivo koliko vozila realno potroše!