Online praćenje

iTrack Sistem

Klijent program omogućava prikaz trenutne pozicije vozila. Opcionalno, može da se izabere jedno vozilo ili ceo vozni park i da se locira njihov tačan položaj. Nravno, položaj vozila može da se locira i na nivou ulice. Program za skladištenje algoritma prati rutu vozila i shodno tome formira intervale za skladištenje. To rezultira tačno i jasno  vidljive rute.

Pod funkcijom praćenja, stanje vozila se prikazuje pod različitim bojama, što omogućuje uvid ne samo na lokaciju nego i na trenutni status vozila. Na karti plava strelica prikazuje smer kretanja.

elso
Na ovom prikazu broj registarske tablice smo prekrili, ali u klijent programu status svojih vozila, naravno sa brojevima registarske tablice ste u mogućnosti da vidite.
masodik
Ponovni pregled pomoću videa.

Rute, izveštaji

Sistem 24 sata dnevno prikuplja podatke poslate od strane vozila i prosleđuje ga na server. Nakon obrade, pregled rute su gotovo odmah dostupne pod menijem: rute. Ovde po želji je moguće izabrati različite vremenske intervale i vozila.

Na listi se prikazuje pređena ruta po tačnoj adresi(ulica i broj) – polazak,dolazak po adresi i datumu – sa podatcima o pređenom putu, prosečnoj brzini, o vremenu stajanja i vremenu u pokretu. Grafikon o brzini pomoću nekoliko klikova može da se dobije.

Sistem omogućava i unos neke važne tačke i oblasti, pomoću čega na listi se prikazuju imena unetih partnera. Unos važnih tačaka je jednostavan bilo ručno ili pomoću Excel tabele, i na taj način možete dobiti precizan podatak o pređenom putu. Sve ovo zahteva samo nekoliko klikova, umesto višečasovnih rada. Ova funkcija u velikoj meri olakšava i obračun. Unosom podataka o lokacijama poslovnih partnera je omogućen kreiranje izveštaja o vremenu zastoja kod istih.

Specijalni izveštaji/ iTrack Vižla

Pomoću programa za automatsko pretraživanje Vi ne morate da gubite vreme za traženje problematičnih situacija, nego po datim parametrima sistem automatski prikuplja obaveštenja i dostavi putem SMS-a ili e-maila-po Vašem zahtevu. Vižla sistem pruža veliku fleksibilnost za klijente, jer zapravo sve što može da se meri, preko ovog  sistema može i da se posmatra tj da se prikaže.


Kašnjeje

Ova funkcija je korisna za one klijente čiji automobili obično kreću u istom vremenu svaki dan. Npr. Ako vozač svako jutro od 8 sati kreće na posao, u sistemu može da se podesi da ako do 8:05 ne krene vozilo(nema paljenja) onda da to sistem prikaže ili da pošalje upozorenje (email,SMS) nadležnoj osobi.

Zaustavljenje na nepoznatom mestu

Na osnovu unetih adresa i značajnih lokacija tačno mogu da se odrede mesta na kojima motorna vozila treba da se zaustave. Sistem će nam automatski javiti bilo kakvo odstupanje i zaustavljanje vozila na nenaznačenom mestu. Na ovaj način ne moramo svako vozilo pojedinačno kontrolisati, a to znači veliku uštedu vremena!

Pregled brzine, Prikaz brze vožnje

Vozila koja su opremljena sa GPS sistemom za praćenje na jednostavan način mogu da se provere sa kojom brzinom se kreću i lako filtrirati prekoračenja brzine. Moguće je i primanje upozoravajućeg e-maila(alarm) ukoliko jedno od vozila suviše brzo ide. Maksimalnu brzinu možete Vi da odredite. Na ovaj način lako se filtriraju i brzi vozači.

Virtualna ograda

Ova funkcija olakšava nadzor nad vozilima. Sistem pošalje alarm ako vozilo napusti unapred definisani oblast. Virtualna ograda može da predstavi okvir cele državne granice, region ili područje koju je korisnik odredio.

Predugačko vreme putovanja / vreme stajanja

Sa ovim pregledom mogu da se detektuju rute koje nisu optimalno organizovane. Pomoću ovog izveštaja može da se vidi koliko vremena je provedeno kod poslovnih partnera, a sistem će Vas automatski obavestiti kada posete/zaustavljanja predugo traju.

Statistički izveštaji

Možemo da dobijemo tačne parametre o posećivanju poslovnih partnera, broju dnevnih (ili bilo koji vremenski interval) poseta, najčešće posećenih partnera ili kreiranje drugih izveštaja koje klijent određuje tj traži.

Izveštaj privatnih-poslovnih ruta

U slučaju kada zaposleni može da koristi vozilo i u privatne svrhe, preporučuje se ugradnja tastera privatno-poslovno u vozilo. Na ovaj način mogu da se odvoje poslovne rute od privatnih

Izveštaj privatnih-poslovnih ruta na osnovu radnog vremena

Postoji mogućnost da na osnovu datog zvaničnog radnog vremena razdvoje rute. Npr između 8-16 sati svaka ruta se smatra poslovnim.

Razvrstanje privatne-poslovne rute na osnovu značajnih lokacija

Unošenjem lokacija svih poslovnih partnera i poslovnih prostora, zvaničnim rutama će biti priznati samo one koje će imati makar jednu tačku značajnih lokacija.

Ovaj sistem onlajn prati rad šofera, i bez ljudske intervencije mozemo dobiti informacije. S pomoćju ovog sistema možemo izbeći kazne, i optimizirati organizaciju rada. Sa ovom uslugom možemo dobiti podatke za sekund samo sa jednim klikom.

Upozorenje prilikom preterane potrošnje goriva

Kontrola potrošnje goriva je kontinuirana na vozilima u kojima je ugrađena sonda. Imate u raspolaganju izveštaj o tome kada, gde i koliko goriva je sipano u vozilo. Možete videti kolika je bila pređeni put i na osnovu toga kolika je prosečna potrošnja. Veoma je uočljiva na grafikonu kada se potrošnja znatno povećava. To može da se desi i prilikom vožnje u serpentinama. Zato postoji mogućnost da pomoću mapa i video snimaka prekontroliše da li je to pravi uzrok povećane potrošnje. Ovaj sistem je jedinstven po tome da prepoznaje krađu goriva. Sonda je toliko precizna da i nekoliko deci istaknja iz rezervoara može da se prikaže u iTrack Vižli i po vašem zahtevu moguće je obaveštenje i e-mailom ili SMS-om.

Uslugu Webkontrola dobijate besplatno. Sa ovom uslugom možete pratiti da li je osovina tačan, da li je uređaj kupio kartu, i da li je uređaj u ispravnom stanju.dnim klikom.