Tahograf

Tahograf

Daljinsko očitavanje digitalnog tahografa i šoferske kartice

Šta znači iTrack Tahograf sistem?

Ovaj sistem onlajn prati rad šofera, i bez ljudske intervencije mozemo dobiti informacije. S pomoćju ovog sistema možemo izbeći kazne, i optimizirati organizaciju rada.
Sa ovom uslugom možemo dobiti podatke za sekund samo sa jednim klikom.

Kome predlažemo iTrack - Daljinsko očitavanje digitalnog tahografa i šoferske kartice?


Sa ovim sistemom možemo:

- proveriti rad i odmor šofera
- dobiti podatke o tahografa i o šoferske kartice
- ako samo zbog toga mora šofer vraćati kući sa međunarodnog puta
- uštediti vreme i para na obradi podataka
- podatke bezbedno sačuvati.

Podatke o vozilu i o kartici vozača možemo dobiti tako da vozilo uopšte ne mora doći na Vaš plac.
Prednost ovog sistema da jučerašnje podatke možemo pogledati već sutradan. Pritiskom jednog dugmeta za sekund možemo videti podatke.

digtacho